Korjaushankkeiden urakkamuodot taloyhtiössä

Viime vuosina mediassa on puhuttu paljon erilaisista urakkamuodoista. On myös pohdittu, että korjaushankkeisiin liittyvät haasteet olisi ratkaistavissa pelkästään oikean urakkamuodon valinnalla. Taloyhtiöiden korjaushankkeista ei ole syytä tehdä ainakaan yhtään nykyistä monimutkaisempia. Mistä urakkamuodoissa oikeastaan on kysymys ja miksi sopivan urakkamuodon valinta on tärkeää? Read more

xTampuuriin nyt myös kulutuslukemien syöttäminen offline tilassa

xTampuuri (sekä mobiilisovellukset) on päivitetty uuteen 2.5.0 versioon. Tässä versiossa tulee paljon uusia ominaisuuksia jo olemassa oleviin moduuleihin sekä kokonaan uusi mahdollisuus kirjata kulutuslukemia niin online kuin offline tilassa. Alla vielä lyhyt yhteenveto uusista ominaisuuksista.

Kulutuslukemien syöttäminen

 • Mahdollisuus syöttää kentällä kulutuslukemia
  • Peruslukemien syöttäminen
  • Ympäripyörähdyksen tekeminen
  • Mahdollisuus syöttää loppulukema
 • Mahdollisuus syöttää kulutuslukemia myös ilman nettiyhteyttä (offline käyttö)
  • Muistathan poimia ensin offline-tilaan täytettävät kohteet kohteiden hakutoiminnossa

KulutuslukemienSyottaminen

Yleistä

 • Osa Päivämäärä-kentistä on muutettu käyttämään uutta päivämäärä-valitsinta
  • Uudessa päivämäärä-valitsimessa ei ole enää erillistä kalenteri-painiketta vaan päivämäärän valinta tapahtuu suoraan päivämäärä-kenttää klikkaamalla
  • Seuraavissa päivityksissä kaikki päivämääräkentät tullaan muuttamaan käyttämään uutta päivämäärä-valitsinta

Asuntotarkastukset (tarkastuslomake)

 • Lisätty mahdollisuus tallentaa tarkastuksen tarkastusajankohdaksi se ajankohta milloin tarkastus kuitataan Tarkastettu-tilaan. Tätä ominaisuutta varten on lisätty uusi asetus ”Asuntotarkastus_aseta_kuittausaika_tarkastusajaksi”, joka on oletuksena False-tilassa (ei tule oletuksena kuittausaika tarkastusajaksi.) Jos tämä muutos halutaan päälle, pitää asiakkaan olla yhteydessä Tampuuritukeen.
 • Muuton lisätietojen näyttäminen tarkastuslomakkeella
 • Tarkastukselta muodostettavan ilmoituksen (tai hankintaehdotuksen) Kuvaus-tekstiä on muotoiltu paremmaksi ja jatkossa huollolle/urakoitsijalle menevä teksti on luettavampaa
 • Mahdollistettu tarkastajan vaihtaminen suoraan tarkastuslomakkeelta tarkastajan nimeä klikkaamalla
 • Vakuuden pidätystietoja ei jatkossa tarvitse enää erikseen tallentaa vaan muutokset tallennetaan automaattisesti ilman erillistä Tallenna-napin painamista
 • Jatkossa huoneiston Status-tieto näytetään huoneiston tiedoissa
 • Hankintaehdotusta tehdessä näytetään oletuksena vain neljä tuotetta, loput tuotteet saa näkyviin ”Näytä lisää” -nappia painamalla
 • Korjattu ongelma pidätystietojen näyttäminen osalta, jatkossa pidätystiedot näkyy oikein myös silloin kun tarkastus on kuitattu Tarkastettu-tilaan
 • Tarkastuskortin tekstiruutua on isonnettu, jotta kenttään on helpompi kirjoittaa iso määrä tekstiä

Käyttöpäiväkirja

 • Käyttöpäiväkirjamerkintöjen hakuun (Toiminnot / Käyttöpäiväkirja) on lisätty mahdollisuus hakea käyttöpäiväkirjamerkintöjä seuraavilla hakukentillä
  • Huoneisto
  • Järjestelmä
  • Kirjausaika
  • Toimenpideluokka
  • Kirjaaja
  • Numero
 • Käyttöpäiväkirjamerkinnän muokkauslomakkeelle on mahdollistettu
  • Merkinnän poistaminen Poista-nappia painamalla
  • Merkinnästä ilmoituksen tekeminen
  • Liitteen lisääminen merkinnälle
  • Kommentin lisääminen merkinnälle

KayttopaivakirjaHaku

Kihla (kiinteistöhoidon tai siivouksen laadunhallinta)

 • Tyytyväisyysasteikon sekä numeerisen asteikon tuki päivittäisseuranta-tyyppisissä tarkastuksissa.
  • Tarvittaessa päivittäisseurannan tarkastusosioissa voidaan ottaa vastaan 5-1 asteikolla mielipide ja/tai numeerinen arvosana
 • Kihla X:n listauksien asettelua korjattu siten, että tekstit eivät mobiilissa käytössä mene muiden osioiden päälle
 • Erillisestä yksittäisestä muistiomerkinnästä voidaan tarvittaessa nostaa työmääräin (sisältäen kyseisen kommentin kuvan mikäli sellainen on tähän merkitty)
 • Kihla X:ssä näytetään kevyellä sinisellä rajauksella edellisen tarkastuksen merkinnät mikäli näitä on saatavilla
  • Tämä ei vaikuta käyttöön millään tavalla, mutta avustaa tarkastuksessa kun edellisen kierroksen / tarkastuksen tietoja tarvitaan
 • Tarkastuksesta voidaan tarvittaessa toimittaa erillinen raportti pdf-tiedostona sähköpostilla halutulle vastaanottajalle (tarkastuksen lähetä viesti-toiminnosta)
  • Viesti-toiminto muutetaan siten, että sähköposti voidaan tarvittaessa lähettää vapaasti kirjoitettavalle vastaanottajalle

 

xTampuuri ladattavissa Applen kaupasta

xTampuuri löytyy nyt myös Apple kaupasta, lataa sovellus suoraan IPhonen tai IPadin kauppa-sovelluksen kautta.

https://itunes.apple.com/gb/app/xtampuuri/id1290695630?platform=iphone&preserveScrollPosition=true#platform/iphone

Uusimmat ominaisuudet mobiilisovellukseen ja nettiversioon löytyy täältä:

https://fog.talokeskus.fi/default.asp?W2245

Lisätietoja xTampuurin ominaisuuksista

xTampuurin avulla huoltomiehet, isännöitsijät, asiakaspalvelu ja kiinteistöpäälliköt käsitellä Tampuurissa olevia tietoja suoraan kentällä päätelaiteriippumattomasti. Sovellus tukee ennen kaikkea kentällä tapahtuvaa tekemistä, jossa ajantasaisen tieto on aina käytettävissä sijainnista riippumatta.

xTampuuri sovelluksen avulla kenttätyö helpottuu huomattavasti ja kiinteistöihin liittyvät tehtävät, tarkastukset sekä perustiedot ovat käyttäjällä aina mukana matkassa. xTampuuri toimii täysin reaaliaikaisesti ja tarjoaa mm. push-ilmoitukset uusista palvelupyynnöistä sekä tarkastuksista. Sovellus tukee mobiililaitteen ominaisuuksia, mm. kameraa ja puheen tunnistusta. Kuvien liittäminen ja tekstin syöttö sanelemalla helpottaa esimerkiksi ilmoitusten (palvelupyyntöjen tai vikailmoitusten), tarkastuksien sekä laadunhallinnan tekemistä suoraan kentällä.

Tarkastuksien osalta sovelluksessa on myös Offline tuki, joka mahdollistaa tarkastuksien tekemisen myös ilman verkkoyhteyttä kentällä.

Alla vielä lyhyt yhteenveto sovelluksen hyödyistä ja ominaisuuksista.

Toimisto taskussa

 • Työ ei ole sidottu aikaan, paikkaan tai pysyvään organisaatioon
 • Työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy
 • Rutiininomaisista töistä siirrytään jatkuvaan oppimiseen, pilotointiin ja improvisointiin

Saavutettavia liiketoimintahyötyjä:

 • Ajansäästö: tietoja voidaan jakaa ja käsitellä ajasta ja paikasta riippumatta
 • Asiakastyytyväisyys: kenttätyössä ajantasaiset tiedot mahdollistavat nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin ja asiakastarpeisiin sekä raportoinnin työn etenemisestä
 • Henkilöstön tuottavuus ja kustannussäästö: työjonot, työtilausten jako ja raportointi hoidetaan tehokkaasti mobiililaitteilla ilman ylimääräistä paperityötä

Kiinteistötiedot

 • Perustiedot
 • Kiinteistön osapuolet (huolto, siivous, isännöinti jne.)
 • Kiinteistön tehtävät (huoltotehtävät ja ilmoitukset)
 • Autopaikkojen varaajalistat
 • Asukaslistat
 • Asukkaiden perustiedot

Ilmoitukset (palvelupyynnöt ja vikailmoitukset)

 • Omien tehtävien selaaminen
 • Oman yrityksen tehtävien selaaminen
 • Kiinteistöjen vikailmoituksien selaaminen sekä eri työnsuorittajien töiden selaaminen kentällä
 • Työn alle ottaminen sekä valmiiksi kuittaaminen
 • Uusien ilmoituksien muodostaminen kentällä kuvien kanssa
 • Valokuvien ottaminen prosessin eri vaiheissa
 • Karttatieto

Huoltotehtävät

 • Omien tehtävien selaaminen
 • Oman yrityksen tehtävien selaaminen
 • Tehtävien kuittaaminen
 • Karttatieto

Laadunseuranta

 • Tekniset tarkastukset ja kuvien ottaminen
 • Päivittäisseuranta ja kuvien ottaminen
 • Kommenttien läpikäynti

Asuntotarkastukset

 • Ennakko-, muutto-, huoneisto- ja määräaikaistarkastukset
 • Kuvien ottaminen, sekä poistaminen, tarkastuksen eri vaiheissa joko tarkastuskohteisiin tai itse tarkastukseen
 • Tarkastuksien muodostaminen kentällä (yksittäin sekä massana)
 • Tuuraustilanteissa tarkastajan vaihtaminen
 • Tarkastusaikojen määrittäminen massana
 • Tilauksien (ilmoituksien) tekeminen tarkastuksien pohjalta
 • Tarkastusyhteenvedon esikatselu sekä liittäminen suoraan tilaukseen
 • Vakuudenpidätyksien syöttäminen suoraan kentällä
 • Karttatieto

Asukaslistat

 • Asukkaiden hakeminen esimerkiksi oven avauksien yhteydessä
 • Asukastietojen haku

Offline käyttö

 • Ei vaadi aktiivista yhteyttä

xTampuuri sovelluksen käyttäminen vaatii Tampuuri tunnukset. Ota yhteys Tampuuritukeen osoitteessa tampuurituki@talokeskus.fi, jos haluat kokeilla Tampuuria.

 

 

 

Offline ominaisuudet asuntotarkastuksien tekemisessä

Tampuuri Tablet sovelluksesta tuttu Offline-tila on nyt tuotu myös xTampuuri sovellukseen. Ensimmäinä toteutuksena mahdollistettiin asuntotarkastuksien tekeminen ilman verkkoyhteyttä (offline-tilassa). Oman seinän tarkastuslistalta (asuntotarkastuslistalta) voi lisätä yhteensä viisi (5) asuntotarkastusta valitun laitteen Offline-muistiin.

xTampuuri_Offline_LisääTarkastusOffline
Kuva: Oman seinän tarkastuslistalta voidaan lisätä tarkastuksia Offline-tilaan

Offline-tilassa tarkastuslomakkeella voi muokata pintoja/varusteita sekä niiden kuntotietoja, lisätä kuvia tarkastuskorteille sekä tallentaan tarkastuksen lisätiedot.

xTampuuri_Offline_Tarkastuslomake
Kuva: Tarkastulomakkeen ulkoasu Offline-tilassa

Offline tarkastukset toimivat parhaiten silloin, kun käytetään esimerkiksi sellaista laitetta jossa ei ole sisällä omaa SIM-korttia (esim. IPad ilman SIM korttia). Tällöin toimistolla ladataan tarkastukset Offline-tilaan ja kentällä tarkastukset tehdään ilman verkkoyhteyttä. Offline-tilassa tallennetut tiedot viedään takaisin Tampuuriin ”Lähetä tiedot palvelimelle” nappia painamalla ja tällöin myös kaikki tallennetut kuvat.

Puhelinkäytössä offline-tila ei ole niin käytännöllinen, koska puhelimessa on melkein aina nettiyhteys käytettävissä. Tablet laitteissa nettiyhteys voi olla vain Wifi verkon kautta, jolloin tämä uusi mahdollisuus ladata koko tarkastus offline-tilaan auttaa niitä tarkastajia joilla on Tablet laite käytössä.

Kokeilkaa uutta mahdollisuutta ja antakaa palautetta meille miten ominaisuus toimii ja mitä parannettavaa tässä ominaisuudessa olisi.

Joulutervehdys ja GDPR-uutisia!

Kulunut vuosi on paitsi kulunut nopeasti, niin vuosi 2017 on tuonut myös mukanaan paljon Tampuuri- uutuuksia, mm. uuden taloushallinnon sekä sähköisen asiointikanavan. Koko vuoden teemana meillä Tampuurin parissa työskennelleillä on ollut kehittää Tampuurin teknologista alustaa sellaiseksi, että vastaa tulevaisuudessakin suomalaisen kiinteistöalan koko ajan enemmän ja enemmän digitalisoituviin tarpeisiin.

Olemmekin tehneet huomattavia parannuksia liittyen Tampuurin tietosuojaan ja tietoturvaan vuoden 2017 aikana. Olemme muun muassa kahdentaneet konesalipalvelumme sekä auditoineet että kehittäneet Tampuurin EU-tietosuojavaatimuksen kontrolliympäristön mukaiseksi tietojärjestelmäksi. Näiden lisäksi olemme uudistaneet voimakkaasti sähköisiä palveluitamme ja niihin liittyviä teknologioita.

Itse Tampuurin ohjelmakoodin osalta olemme käyneet läpi ja tarkastaneet kaikki käyttöoikeustarkistukset viimeisen kolmen kuukauden aikana. Lisäksi esimerkiksi asuntohakemukselle on tuotu vahvistus henkilötietojen käsittelystä ja tämä tieto asiakkaan suostumuksesta viedään Tampuurin osapuolikortille. Näiden nostojen lisäksi olemme toki tehneet paljon muutakin ja haluaisinkin nostaa asiakkaidemme tietoon suositeltavina ja jo olemassa olevina ominaisuuksina seuraavat ominaisuudet, jotka osaltaan ovat lisäämässä Asiakkaidemme ja Tampuurin tietoturvaa:

Näiden lisäksi meillä on parhaillaan kehitteillä tuki keskitetylle käyttäjähallinnalle eli niin sanottu AD-tuki (Active Directory), josta kannattaa kysellä lisätietoja omalta asiakasvastaavalta tai asiakaspalvelustamme. Lue lisää Tampuurin tietosuojamuutoksista ja kehityksistä: https://materiaalit.talokeskus.fi (vaatii rekisteröitymisen).

Tärkeänä muutoksena, jota viimeistään heti alkuvuodesta kannattaa lähteä omassa organisaatiossa edistämään on ns. yhteiskäyttötunnuksista luopuminen. Eli EU-tietosuoja-asetus tulee vaatimaan, että järjestelmien käyttö pystytään auditoimaan ja kohdistamaan aina tiettyyn henkilöön. Näin ollen toisten henkilöiden kesken jaettuja käyttäjätunnuksia ei voida jatkossa enää sallia. Kaikille pitää luoda omat henkilökohtaiset tunnukset. Valtaosalla asiakkaistamme tämä asia onkin jo kunnossa, mutta tämä enemmänkin muistutuksena.

Seuraava askel EU-tietosuojaan (GDPR) liittyen tulee olemaan Tampuurin sovellusvuokrasopimuksien uudistaminen vastaamaan näitä tarpeita. Tulemme lähestymään jokaista sopimusasiakastamme tähän asiaan liittyen ensi vuoden tammi-toukokuun välisenä aikana.

Uuden sopimusliitteen lisäksi meillä on tehty ja tehdään paljon muutakin Tampuurin kehittämiseen GDPR-yhteensopivaksi järjestelmäksi. Tästä todistuksena asiakkaamme tulevat saamaan kevään 2018 aikana meiltä kolmannen osapuolen (KPMG) laatiman ISAE3000 varmennuslausunnon, joka osoittaa, että tietoturvan lisäksi (jota tehdään jatkuvasti parantaen Nixu Oyj:n kanssa), myös Tampuurin kontrolliympäristö ja prosessit ovat tietoturvallisia ja EU-tietosuojan edellyttämällä tasolla.

Tässä vaiheessa on kuitenkin korkea aika laittaa työasiat hetkeksi sivuun, oli ne kuinka tärkeitä tahansa. Nyt on aika rauhoittua omien rakkaiden ja läheisten parissa.

Haluankin toivottaa Sinulle ja läheisillesi oikein hyvää ja rauhallista joulua sekä kaikkea hyvää tulevaan vuoteen 2018!

juharaitanen
Juha Raitanen
Liiketoimintajohtaja, Kiinteistöjohtamisen Palvelut

P.S. Vuosi 2018 tuo mukanaan Tampuurin ulkoasun uudistumista ja samalla uudistamme myös Tampuuri Käyttäjäpäiviä, tuttuja ja pidettyjä elementtejä hukkaamatta. Julkistamme tapahtuman ohjelman kevään aikana. Toivomme tapaavamme juuri Sinut Kalastajatorpalla marraskuussa (8.-9.11.2018)! Save the Date!

xTampuurin käyttö kasvaa ja uusia ominaisuuksia tulee liukuhihnalta

xTampuuri (sekä mobiilisovellukset) on päivitetty uuteen 2.3.0 versioon. Tässä versiossa tulee paljon uusia ominaisuuksia jo olemassa oleviin moduuleihin sekä kokonaan uusi mahdollisuus selata sekä tehdä uusia käyttöpäiväkirjamerkintöjä. Alla vielä lyhyt yhteenveto uusista ominaisuuksista.

Asuntotarkastus

 • Avainlainauksien palauttaminen/päättäminen suoraan tarkastuslomakkeelta
 • Oletusurakoitsijat tarkastuksen tilauksia tehdessä
 • Hankintaehdotuksen tekeminen suoraan tarkastuslomakkeelta
 • Tarkastuksien massamuodostaminen mobiilikäyttöliittymä on parannettu
 • Markkinointikieltoon asettamisesta vikailmoitus ilmoitushallintaan
 • Tarkastuslomakkeen lukitseminen Valmis-tilassa
 • xTampuurissa tehdyt tilaukset (ilmoitukset) näkyy myös cTampuurin tarkastuslomakkeen ”Remontit ja tehtävät” -välilehdellä

avainlainat.png
Kuva: Asuntotarkastuksella mahdollisuus palauttaa avainlainat

Oletusurakoitsijat
Kuva: Tilauksen (ilmoituksen) tekemisessä voidaan valita oletusurakoitsija

Käyttöpäiväkirja

 • Merkintöjen selaaminen, kohdehaku
 • Käyttöpäiväkirjamerkinnän tiedot sekä tietojen muokkaaminen
 • Merkintöjen tekeminen

Kayttopaivakirja_v2
Kuva: Yksittäisen käyttöpäiväkirjamerkinnän lomake

Mitä seuraavassa päivityksessä on odotettavissa

 • Applen puhelin ja tablet laitteille oma sovellus (Applen tarkistusprosessissa tällä hetkellä)
 • Laajempi offline tuki asuntotarkastuksille
 • Käyttöpäiväkirjamerkintöjen liitteet

ReCoTech – kasvuyritykset kohtaavat kiinteistö- ja rakennusalan

Osallistuin kollegani Mikko Sinisalon kanssa ensimmäistä kertaa rakennus- ja kiinteistöalan omaan ”Slushiin”, ReCotechiin, jossa kasvuyritykset kohtaavat kiinteistö- ja rakennusalan.
Rakennusalalla on pitkä historia ja alalla tapahtuu tällä hetkellä ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Erilaiset mobiiliteknologiat, virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, IoT ja dronet kehittyvät vauhdilla ja tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tekniikka ei kuitenkaan yksistään tarjoa ratkaisua. Yritysten tuleekin yhdistellä uusista teknologioista itselle sopiva kokonaisuus.

Chris Pyke piti ReCoTech -tapahtumassa keynote -puheen seuraavan sukupolven korkean suorituskyvyn rakennuksista. Pyken mukaan tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan parempia kokemuksia, helpompaa datan hallintaa, enemmän ennustettavia suorituksia ja uusia ratkaisuita globaaleihin haasteisiin. Esimerkiksi kalifornialainen startup -yritys, Aclima, tutkii ympäristön ilmanlaatua ja tuottaa tästä reaaliaikaista dataa kiinteistöjen omistajille, asukkaille ja managereille. Rakennusten eli kotien, työpaikkojen, koulujen jne. tulisi olla suunniteltuja tukemaan hyvinvointiamme ja niiden tulisi suojella meitä vahingollisilta saasteilta.

Perinteisesti rakennusalan liiketoiminta on keskittynyt rakennuksen elinkaaren alkuun eli suunnittelu- ja rakennusvaiheeseen. Kiinteistön ylläpito tarjoaa kuitenkin merkittävästi suurempia liiketoimintamahdollisuuksia. Suunnittelun ja raportoinnin myötä kertyvän tiedon lisäksi rakennukset alkavat IoT:in vauhdittamana kertomaan itse itsestään. Rakennusvaiheessa mm. kosteuden, lämmön ja sähkövirran seuranta ovat apuvälineitä hyvän lopputuloksen saavuttamisessa. Ylläpitovaiheessa sensorit mahdollistavat kiinteistön tehokkaan seurannan ja ohjauksen. Kiinteistön omistajille tämä tarkoittaa esimerkiksi säästöjä huoltokustannuksissa ja asukkaille tasaista lämpötilaa ja hyvää sisäilmaa. Taustalla pyörivä tekoäly ymmärtää rakennusten käyttäytymistä ja osaa sen pohjalta ennustaa tulevaisuutta.

Ohjelmisto- ja rakennusalan yhteentörmäys uudistaa prosesseja ja liiketoimintamalleja. RecoTechissä vieraillut ruotsalainen Tessin haastaa pankit, yhden konservatiivisimmista toimialoista ja on käytännössä määritellyt uudelleen kiinteistöalan rahoituksen. Yhteisöllisyys näkyy myös rakennus- ja kiinteistöalalla. Grandlundin Tero järvisen esityksessä summattiin nk. fiksujen kaupunkien kolme kehittymisen ”sukupolvea”. Ensimmäisestä, teknologiavetoisesta sukupolvesta on siirrytty toiseen sukupolveen, kaupunkivetoiseen, teknologian mahdollistamaan aikaan ja tällä hetkellä on käynnissä kolmas sukupolvi, asukkaiden yhteinen luominen (Citizen Co-Creation), jossa kaupunkia muutetaan yhdessä asukkaiden teknologiayritysten ja kaupungin kanssa.

Miten rakennus- ja kiinteistöalan yritysten tulisi sitten hyödyntää digitalisaatiota? Arjen puurtamisen ohella tulisi tehdä rohkeita kokeiluita. Kokeileminen auttaa hahmottamaan uusien teknologioiden tuomia hyötyjä omalle yritykselle. Myös Talokeskus on tällä tiellä. Digitaalisaatiosta tulee normaalia liiketoimintaa.