xTampuuriin nyt myös kulutuslukemien syöttäminen offline tilassa

xTampuuri (sekä mobiilisovellukset) on päivitetty uuteen 2.5.0 versioon. Tässä versiossa tulee paljon uusia ominaisuuksia jo olemassa oleviin moduuleihin sekä kokonaan uusi mahdollisuus kirjata kulutuslukemia niin online kuin offline tilassa. Alla vielä lyhyt yhteenveto uusista ominaisuuksista.

Kulutuslukemien syöttäminen

 • Mahdollisuus syöttää kentällä kulutuslukemia
  • Peruslukemien syöttäminen
  • Ympäripyörähdyksen tekeminen
  • Mahdollisuus syöttää loppulukema
 • Mahdollisuus syöttää kulutuslukemia myös ilman nettiyhteyttä (offline käyttö)
  • Muistathan poimia ensin offline-tilaan täytettävät kohteet kohteiden hakutoiminnossa

KulutuslukemienSyottaminen

Yleistä

 • Osa Päivämäärä-kentistä on muutettu käyttämään uutta päivämäärä-valitsinta
  • Uudessa päivämäärä-valitsimessa ei ole enää erillistä kalenteri-painiketta vaan päivämäärän valinta tapahtuu suoraan päivämäärä-kenttää klikkaamalla
  • Seuraavissa päivityksissä kaikki päivämääräkentät tullaan muuttamaan käyttämään uutta päivämäärä-valitsinta

Asuntotarkastukset (tarkastuslomake)

 • Lisätty mahdollisuus tallentaa tarkastuksen tarkastusajankohdaksi se ajankohta milloin tarkastus kuitataan Tarkastettu-tilaan. Tätä ominaisuutta varten on lisätty uusi asetus ”Asuntotarkastus_aseta_kuittausaika_tarkastusajaksi”, joka on oletuksena False-tilassa (ei tule oletuksena kuittausaika tarkastusajaksi.) Jos tämä muutos halutaan päälle, pitää asiakkaan olla yhteydessä Tampuuritukeen.
 • Muuton lisätietojen näyttäminen tarkastuslomakkeella
 • Tarkastukselta muodostettavan ilmoituksen (tai hankintaehdotuksen) Kuvaus-tekstiä on muotoiltu paremmaksi ja jatkossa huollolle/urakoitsijalle menevä teksti on luettavampaa
 • Mahdollistettu tarkastajan vaihtaminen suoraan tarkastuslomakkeelta tarkastajan nimeä klikkaamalla
 • Vakuuden pidätystietoja ei jatkossa tarvitse enää erikseen tallentaa vaan muutokset tallennetaan automaattisesti ilman erillistä Tallenna-napin painamista
 • Jatkossa huoneiston Status-tieto näytetään huoneiston tiedoissa
 • Hankintaehdotusta tehdessä näytetään oletuksena vain neljä tuotetta, loput tuotteet saa näkyviin ”Näytä lisää” -nappia painamalla
 • Korjattu ongelma pidätystietojen näyttäminen osalta, jatkossa pidätystiedot näkyy oikein myös silloin kun tarkastus on kuitattu Tarkastettu-tilaan
 • Tarkastuskortin tekstiruutua on isonnettu, jotta kenttään on helpompi kirjoittaa iso määrä tekstiä

Käyttöpäiväkirja

 • Käyttöpäiväkirjamerkintöjen hakuun (Toiminnot / Käyttöpäiväkirja) on lisätty mahdollisuus hakea käyttöpäiväkirjamerkintöjä seuraavilla hakukentillä
  • Huoneisto
  • Järjestelmä
  • Kirjausaika
  • Toimenpideluokka
  • Kirjaaja
  • Numero
 • Käyttöpäiväkirjamerkinnän muokkauslomakkeelle on mahdollistettu
  • Merkinnän poistaminen Poista-nappia painamalla
  • Merkinnästä ilmoituksen tekeminen
  • Liitteen lisääminen merkinnälle
  • Kommentin lisääminen merkinnälle

KayttopaivakirjaHaku

Kihla (kiinteistöhoidon tai siivouksen laadunhallinta)

 • Tyytyväisyysasteikon sekä numeerisen asteikon tuki päivittäisseuranta-tyyppisissä tarkastuksissa.
  • Tarvittaessa päivittäisseurannan tarkastusosioissa voidaan ottaa vastaan 5-1 asteikolla mielipide ja/tai numeerinen arvosana
 • Kihla X:n listauksien asettelua korjattu siten, että tekstit eivät mobiilissa käytössä mene muiden osioiden päälle
 • Erillisestä yksittäisestä muistiomerkinnästä voidaan tarvittaessa nostaa työmääräin (sisältäen kyseisen kommentin kuvan mikäli sellainen on tähän merkitty)
 • Kihla X:ssä näytetään kevyellä sinisellä rajauksella edellisen tarkastuksen merkinnät mikäli näitä on saatavilla
  • Tämä ei vaikuta käyttöön millään tavalla, mutta avustaa tarkastuksessa kun edellisen kierroksen / tarkastuksen tietoja tarvitaan
 • Tarkastuksesta voidaan tarvittaessa toimittaa erillinen raportti pdf-tiedostona sähköpostilla halutulle vastaanottajalle (tarkastuksen lähetä viesti-toiminnosta)
  • Viesti-toiminto muutetaan siten, että sähköposti voidaan tarvittaessa lähettää vapaasti kirjoitettavalle vastaanottajalle

 

xTampuuri ladattavissa Applen kaupasta

xTampuuri löytyy nyt myös Apple kaupasta, lataa sovellus suoraan IPhonen tai IPadin kauppa-sovelluksen kautta.

https://itunes.apple.com/gb/app/xtampuuri/id1290695630?platform=iphone&preserveScrollPosition=true#platform/iphone

Uusimmat ominaisuudet mobiilisovellukseen ja nettiversioon löytyy täältä:

https://fog.talokeskus.fi/default.asp?W2245

Lisätietoja xTampuurin ominaisuuksista

xTampuurin avulla huoltomiehet, isännöitsijät, asiakaspalvelu ja kiinteistöpäälliköt käsitellä Tampuurissa olevia tietoja suoraan kentällä päätelaiteriippumattomasti. Sovellus tukee ennen kaikkea kentällä tapahtuvaa tekemistä, jossa ajantasaisen tieto on aina käytettävissä sijainnista riippumatta.

xTampuuri sovelluksen avulla kenttätyö helpottuu huomattavasti ja kiinteistöihin liittyvät tehtävät, tarkastukset sekä perustiedot ovat käyttäjällä aina mukana matkassa. xTampuuri toimii täysin reaaliaikaisesti ja tarjoaa mm. push-ilmoitukset uusista palvelupyynnöistä sekä tarkastuksista. Sovellus tukee mobiililaitteen ominaisuuksia, mm. kameraa ja puheen tunnistusta. Kuvien liittäminen ja tekstin syöttö sanelemalla helpottaa esimerkiksi ilmoitusten (palvelupyyntöjen tai vikailmoitusten), tarkastuksien sekä laadunhallinnan tekemistä suoraan kentällä.

Tarkastuksien osalta sovelluksessa on myös Offline tuki, joka mahdollistaa tarkastuksien tekemisen myös ilman verkkoyhteyttä kentällä.

Alla vielä lyhyt yhteenveto sovelluksen hyödyistä ja ominaisuuksista.

Toimisto taskussa

 • Työ ei ole sidottu aikaan, paikkaan tai pysyvään organisaatioon
 • Työn ja vapaa-ajan raja hämärtyy
 • Rutiininomaisista töistä siirrytään jatkuvaan oppimiseen, pilotointiin ja improvisointiin

Saavutettavia liiketoimintahyötyjä:

 • Ajansäästö: tietoja voidaan jakaa ja käsitellä ajasta ja paikasta riippumatta
 • Asiakastyytyväisyys: kenttätyössä ajantasaiset tiedot mahdollistavat nopean reagoinnin muuttuviin tilanteisiin ja asiakastarpeisiin sekä raportoinnin työn etenemisestä
 • Henkilöstön tuottavuus ja kustannussäästö: työjonot, työtilausten jako ja raportointi hoidetaan tehokkaasti mobiililaitteilla ilman ylimääräistä paperityötä

Kiinteistötiedot

 • Perustiedot
 • Kiinteistön osapuolet (huolto, siivous, isännöinti jne.)
 • Kiinteistön tehtävät (huoltotehtävät ja ilmoitukset)
 • Autopaikkojen varaajalistat
 • Asukaslistat
 • Asukkaiden perustiedot

Ilmoitukset (palvelupyynnöt ja vikailmoitukset)

 • Omien tehtävien selaaminen
 • Oman yrityksen tehtävien selaaminen
 • Kiinteistöjen vikailmoituksien selaaminen sekä eri työnsuorittajien töiden selaaminen kentällä
 • Työn alle ottaminen sekä valmiiksi kuittaaminen
 • Uusien ilmoituksien muodostaminen kentällä kuvien kanssa
 • Valokuvien ottaminen prosessin eri vaiheissa
 • Karttatieto

Huoltotehtävät

 • Omien tehtävien selaaminen
 • Oman yrityksen tehtävien selaaminen
 • Tehtävien kuittaaminen
 • Karttatieto

Laadunseuranta

 • Tekniset tarkastukset ja kuvien ottaminen
 • Päivittäisseuranta ja kuvien ottaminen
 • Kommenttien läpikäynti

Asuntotarkastukset

 • Ennakko-, muutto-, huoneisto- ja määräaikaistarkastukset
 • Kuvien ottaminen, sekä poistaminen, tarkastuksen eri vaiheissa joko tarkastuskohteisiin tai itse tarkastukseen
 • Tarkastuksien muodostaminen kentällä (yksittäin sekä massana)
 • Tuuraustilanteissa tarkastajan vaihtaminen
 • Tarkastusaikojen määrittäminen massana
 • Tilauksien (ilmoituksien) tekeminen tarkastuksien pohjalta
 • Tarkastusyhteenvedon esikatselu sekä liittäminen suoraan tilaukseen
 • Vakuudenpidätyksien syöttäminen suoraan kentällä
 • Karttatieto

Asukaslistat

 • Asukkaiden hakeminen esimerkiksi oven avauksien yhteydessä
 • Asukastietojen haku

Offline käyttö

 • Ei vaadi aktiivista yhteyttä

xTampuuri sovelluksen käyttäminen vaatii Tampuuri tunnukset. Ota yhteys Tampuuritukeen osoitteessa tampuurituki@talokeskus.fi, jos haluat kokeilla Tampuuria.

 

 

 

Offline ominaisuudet asuntotarkastuksien tekemisessä

Tampuuri Tablet sovelluksesta tuttu Offline-tila on nyt tuotu myös xTampuuri sovellukseen. Ensimmäinä toteutuksena mahdollistettiin asuntotarkastuksien tekeminen ilman verkkoyhteyttä (offline-tilassa). Oman seinän tarkastuslistalta (asuntotarkastuslistalta) voi lisätä yhteensä viisi (5) asuntotarkastusta valitun laitteen Offline-muistiin.

xTampuuri_Offline_LisääTarkastusOffline
Kuva: Oman seinän tarkastuslistalta voidaan lisätä tarkastuksia Offline-tilaan

Offline-tilassa tarkastuslomakkeella voi muokata pintoja/varusteita sekä niiden kuntotietoja, lisätä kuvia tarkastuskorteille sekä tallentaan tarkastuksen lisätiedot.

xTampuuri_Offline_Tarkastuslomake
Kuva: Tarkastulomakkeen ulkoasu Offline-tilassa

Offline tarkastukset toimivat parhaiten silloin, kun käytetään esimerkiksi sellaista laitetta jossa ei ole sisällä omaa SIM-korttia (esim. IPad ilman SIM korttia). Tällöin toimistolla ladataan tarkastukset Offline-tilaan ja kentällä tarkastukset tehdään ilman verkkoyhteyttä. Offline-tilassa tallennetut tiedot viedään takaisin Tampuuriin ”Lähetä tiedot palvelimelle” nappia painamalla ja tällöin myös kaikki tallennetut kuvat.

Puhelinkäytössä offline-tila ei ole niin käytännöllinen, koska puhelimessa on melkein aina nettiyhteys käytettävissä. Tablet laitteissa nettiyhteys voi olla vain Wifi verkon kautta, jolloin tämä uusi mahdollisuus ladata koko tarkastus offline-tilaan auttaa niitä tarkastajia joilla on Tablet laite käytössä.

Kokeilkaa uutta mahdollisuutta ja antakaa palautetta meille miten ominaisuus toimii ja mitä parannettavaa tässä ominaisuudessa olisi.

Joulutervehdys ja GDPR-uutisia!

Kulunut vuosi on paitsi kulunut nopeasti, niin vuosi 2017 on tuonut myös mukanaan paljon Tampuuri- uutuuksia, mm. uuden taloushallinnon sekä sähköisen asiointikanavan. Koko vuoden teemana meillä Tampuurin parissa työskennelleillä on ollut kehittää Tampuurin teknologista alustaa sellaiseksi, että vastaa tulevaisuudessakin suomalaisen kiinteistöalan koko ajan enemmän ja enemmän digitalisoituviin tarpeisiin.

Olemmekin tehneet huomattavia parannuksia liittyen Tampuurin tietosuojaan ja tietoturvaan vuoden 2017 aikana. Olemme muun muassa kahdentaneet konesalipalvelumme sekä auditoineet että kehittäneet Tampuurin EU-tietosuojavaatimuksen kontrolliympäristön mukaiseksi tietojärjestelmäksi. Näiden lisäksi olemme uudistaneet voimakkaasti sähköisiä palveluitamme ja niihin liittyviä teknologioita.

Itse Tampuurin ohjelmakoodin osalta olemme käyneet läpi ja tarkastaneet kaikki käyttöoikeustarkistukset viimeisen kolmen kuukauden aikana. Lisäksi esimerkiksi asuntohakemukselle on tuotu vahvistus henkilötietojen käsittelystä ja tämä tieto asiakkaan suostumuksesta viedään Tampuurin osapuolikortille. Näiden nostojen lisäksi olemme toki tehneet paljon muutakin ja haluaisinkin nostaa asiakkaidemme tietoon suositeltavina ja jo olemassa olevina ominaisuuksina seuraavat ominaisuudet, jotka osaltaan ovat lisäämässä Asiakkaidemme ja Tampuurin tietoturvaa:

Näiden lisäksi meillä on parhaillaan kehitteillä tuki keskitetylle käyttäjähallinnalle eli niin sanottu AD-tuki (Active Directory), josta kannattaa kysellä lisätietoja omalta asiakasvastaavalta tai asiakaspalvelustamme. Lue lisää Tampuurin tietosuojamuutoksista ja kehityksistä: https://materiaalit.talokeskus.fi (vaatii rekisteröitymisen).

Tärkeänä muutoksena, jota viimeistään heti alkuvuodesta kannattaa lähteä omassa organisaatiossa edistämään on ns. yhteiskäyttötunnuksista luopuminen. Eli EU-tietosuoja-asetus tulee vaatimaan, että järjestelmien käyttö pystytään auditoimaan ja kohdistamaan aina tiettyyn henkilöön. Näin ollen toisten henkilöiden kesken jaettuja käyttäjätunnuksia ei voida jatkossa enää sallia. Kaikille pitää luoda omat henkilökohtaiset tunnukset. Valtaosalla asiakkaistamme tämä asia onkin jo kunnossa, mutta tämä enemmänkin muistutuksena.

Seuraava askel EU-tietosuojaan (GDPR) liittyen tulee olemaan Tampuurin sovellusvuokrasopimuksien uudistaminen vastaamaan näitä tarpeita. Tulemme lähestymään jokaista sopimusasiakastamme tähän asiaan liittyen ensi vuoden tammi-toukokuun välisenä aikana.

Uuden sopimusliitteen lisäksi meillä on tehty ja tehdään paljon muutakin Tampuurin kehittämiseen GDPR-yhteensopivaksi järjestelmäksi. Tästä todistuksena asiakkaamme tulevat saamaan kevään 2018 aikana meiltä kolmannen osapuolen (KPMG) laatiman ISAE3000 varmennuslausunnon, joka osoittaa, että tietoturvan lisäksi (jota tehdään jatkuvasti parantaen Nixu Oyj:n kanssa), myös Tampuurin kontrolliympäristö ja prosessit ovat tietoturvallisia ja EU-tietosuojan edellyttämällä tasolla.

Tässä vaiheessa on kuitenkin korkea aika laittaa työasiat hetkeksi sivuun, oli ne kuinka tärkeitä tahansa. Nyt on aika rauhoittua omien rakkaiden ja läheisten parissa.

Haluankin toivottaa Sinulle ja läheisillesi oikein hyvää ja rauhallista joulua sekä kaikkea hyvää tulevaan vuoteen 2018!

juharaitanen
Juha Raitanen
Liiketoimintajohtaja, Kiinteistöjohtamisen Palvelut

P.S. Vuosi 2018 tuo mukanaan Tampuurin ulkoasun uudistumista ja samalla uudistamme myös Tampuuri Käyttäjäpäiviä, tuttuja ja pidettyjä elementtejä hukkaamatta. Julkistamme tapahtuman ohjelman kevään aikana. Toivomme tapaavamme juuri Sinut Kalastajatorpalla marraskuussa (8.-9.11.2018)! Save the Date!

xTampuurin käyttö kasvaa ja uusia ominaisuuksia tulee liukuhihnalta

xTampuuri (sekä mobiilisovellukset) on päivitetty uuteen 2.3.0 versioon. Tässä versiossa tulee paljon uusia ominaisuuksia jo olemassa oleviin moduuleihin sekä kokonaan uusi mahdollisuus selata sekä tehdä uusia käyttöpäiväkirjamerkintöjä. Alla vielä lyhyt yhteenveto uusista ominaisuuksista.

Asuntotarkastus

 • Avainlainauksien palauttaminen/päättäminen suoraan tarkastuslomakkeelta
 • Oletusurakoitsijat tarkastuksen tilauksia tehdessä
 • Hankintaehdotuksen tekeminen suoraan tarkastuslomakkeelta
 • Tarkastuksien massamuodostaminen mobiilikäyttöliittymä on parannettu
 • Markkinointikieltoon asettamisesta vikailmoitus ilmoitushallintaan
 • Tarkastuslomakkeen lukitseminen Valmis-tilassa
 • xTampuurissa tehdyt tilaukset (ilmoitukset) näkyy myös cTampuurin tarkastuslomakkeen ”Remontit ja tehtävät” -välilehdellä

avainlainat.png
Kuva: Asuntotarkastuksella mahdollisuus palauttaa avainlainat

Oletusurakoitsijat
Kuva: Tilauksen (ilmoituksen) tekemisessä voidaan valita oletusurakoitsija

Käyttöpäiväkirja

 • Merkintöjen selaaminen, kohdehaku
 • Käyttöpäiväkirjamerkinnän tiedot sekä tietojen muokkaaminen
 • Merkintöjen tekeminen

Kayttopaivakirja_v2
Kuva: Yksittäisen käyttöpäiväkirjamerkinnän lomake

Mitä seuraavassa päivityksessä on odotettavissa

 • Applen puhelin ja tablet laitteille oma sovellus (Applen tarkistusprosessissa tällä hetkellä)
 • Laajempi offline tuki asuntotarkastuksille
 • Käyttöpäiväkirjamerkintöjen liitteet

ReCoTech – kasvuyritykset kohtaavat kiinteistö- ja rakennusalan

Osallistuin kollegani Mikko Sinisalon kanssa ensimmäistä kertaa rakennus- ja kiinteistöalan omaan ”Slushiin”, ReCotechiin, jossa kasvuyritykset kohtaavat kiinteistö- ja rakennusalan.
Rakennusalalla on pitkä historia ja alalla tapahtuu tällä hetkellä ehkä enemmän kuin koskaan aiemmin. Erilaiset mobiiliteknologiat, virtuaalitodellisuus, lisätty todellisuus, IoT ja dronet kehittyvät vauhdilla ja tarjoavat uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Tekniikka ei kuitenkaan yksistään tarjoa ratkaisua. Yritysten tuleekin yhdistellä uusista teknologioista itselle sopiva kokonaisuus.

Chris Pyke piti ReCoTech -tapahtumassa keynote -puheen seuraavan sukupolven korkean suorituskyvyn rakennuksista. Pyken mukaan tulevaisuudessa tulemme tarvitsemaan parempia kokemuksia, helpompaa datan hallintaa, enemmän ennustettavia suorituksia ja uusia ratkaisuita globaaleihin haasteisiin. Esimerkiksi kalifornialainen startup -yritys, Aclima, tutkii ympäristön ilmanlaatua ja tuottaa tästä reaaliaikaista dataa kiinteistöjen omistajille, asukkaille ja managereille. Rakennusten eli kotien, työpaikkojen, koulujen jne. tulisi olla suunniteltuja tukemaan hyvinvointiamme ja niiden tulisi suojella meitä vahingollisilta saasteilta.

Perinteisesti rakennusalan liiketoiminta on keskittynyt rakennuksen elinkaaren alkuun eli suunnittelu- ja rakennusvaiheeseen. Kiinteistön ylläpito tarjoaa kuitenkin merkittävästi suurempia liiketoimintamahdollisuuksia. Suunnittelun ja raportoinnin myötä kertyvän tiedon lisäksi rakennukset alkavat IoT:in vauhdittamana kertomaan itse itsestään. Rakennusvaiheessa mm. kosteuden, lämmön ja sähkövirran seuranta ovat apuvälineitä hyvän lopputuloksen saavuttamisessa. Ylläpitovaiheessa sensorit mahdollistavat kiinteistön tehokkaan seurannan ja ohjauksen. Kiinteistön omistajille tämä tarkoittaa esimerkiksi säästöjä huoltokustannuksissa ja asukkaille tasaista lämpötilaa ja hyvää sisäilmaa. Taustalla pyörivä tekoäly ymmärtää rakennusten käyttäytymistä ja osaa sen pohjalta ennustaa tulevaisuutta.

Ohjelmisto- ja rakennusalan yhteentörmäys uudistaa prosesseja ja liiketoimintamalleja. RecoTechissä vieraillut ruotsalainen Tessin haastaa pankit, yhden konservatiivisimmista toimialoista ja on käytännössä määritellyt uudelleen kiinteistöalan rahoituksen. Yhteisöllisyys näkyy myös rakennus- ja kiinteistöalalla. Grandlundin Tero järvisen esityksessä summattiin nk. fiksujen kaupunkien kolme kehittymisen ”sukupolvea”. Ensimmäisestä, teknologiavetoisesta sukupolvesta on siirrytty toiseen sukupolveen, kaupunkivetoiseen, teknologian mahdollistamaan aikaan ja tällä hetkellä on käynnissä kolmas sukupolvi, asukkaiden yhteinen luominen (Citizen Co-Creation), jossa kaupunkia muutetaan yhdessä asukkaiden teknologiayritysten ja kaupungin kanssa.

Miten rakennus- ja kiinteistöalan yritysten tulisi sitten hyödyntää digitalisaatiota? Arjen puurtamisen ohella tulisi tehdä rohkeita kokeiluita. Kokeileminen auttaa hahmottamaan uusien teknologioiden tuomia hyötyjä omalle yritykselle. Myös Talokeskus on tällä tiellä. Digitaalisaatiosta tulee normaalia liiketoimintaa.

Tampuuri BI ja avoin data – Case Helsingin kaupungin palvelut

Pidin lokakuussa Tampuuri -käyttäjäpäivillä esityksen Tampuuri BI:n hyödyntämisestä ja tietovarastojen mahdollisuuksista. Lupailin tuolloin tänne blogin puolelle step-by-step -tyyppisiä ohjeita käyttäjäpäivillä esittämiini toteutuksiin. Yksi näyttämistäni esimerkeistä oli Tampuurin datan yhdistäminen avoimeen dataan. Ensin kuitenkin muutama sana Tampuuri BI:stä ja avoimesta datasta:

Tampuuri BI

Tampuuri BI tarkoittaa visuaalisia ja vuorovaikutteisia raportteja Tampuurin tuottamasta datasta. Tampuurin data siirretään tietovarastoon (eng. data warehouse), josta käsin se koostetaan Microsoftin Power BI -ohjelmalla raportiksi. Tampuurin BI -raporttien avulla voit tarkastella vaikkapa ilmoitushallinnan ilmoitusten läpimenoaikoja tai seurata vuokrattavien asuntojen käyttöastetta kartalla. Voit jakaa Tampuuri BI -raportin kollegallesi tai ladata raporttien sisällön Exceliin.

Avoin data

Avoimella datalla tarkoitetaan tietoa, joka on avattu organisaation ulkopuolisille henkilöille vapaasti ja usein maksuttakin hyödynnettäväksi. Avoin julkinen data tarkoittaa sitä, että kuka hyvänsä voi käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa. Esimerkiksi Helsingin kaupunki tarjoaa avointa dataa osoitteessa www.hri.fi.

Mitä hyötyä avoimen datan ja Tampuurin datan yhdistämisestä sitten on? Usein erilaiset BI -ratkaisut tähtäävät kustannustehokkuuteen. Tähän päästään, kun keksitään nopeampia ja tehokkaampia tapoja tiedon esittämiseen ja hyödyntämiseen. Alla olevassa esimerkissä olen yhdistänyt Helsingin kaupungin palvelut samaan karttaan Tampuurin kohteiden kanssa. Kartan avulla yritys voi tarjota potentiaalisille tai miksei nykyisillekin asiakkailleen helpomman tai innovatiivisemman tavan asunnonhakuun näyttämällä vuokrattavat kohteensa kartalla ja lisäksi palvelut, joita kohteiden lähellä sijaitsee.

Mitkä asiat painavat, kun vuokra-asuntoa valitaan? Seniorikohteissa on tärkeää huomioida esteettömyys ja palveluiden läheisyys. Opiskelijakohteissa usein vuokran suuruus ratkaisee. Tällöin kohde ei ole palveluiden vieressä, jolloin esimerkiksi kulkuyhteydet palveluiden ääreen ja oppilaitoksiin korostuvat. Eri elämänvaiheissa erilaiset palvelut ovat tärkeitä: neuvolat, koulut, kirjastot, terveyskeskukset, urheilukentät, juna-asemat jne.

Seuravan DIY -ohjesetin lopputuloksena syntyy kartta, jossa näet samanaikaisesti Tampuurin kohteesi ja näiden lähellä sijaitsevat palvelut. Kartan voi halutessaan julkaista www-sivuilla ja linkittää vaikkapa suoraan asuntohakemukseen.

Käytännössä raportin koostamisen vaiheet ovat seuraavat:

 1. ladataan Tampuurista kohdetiedot Exceliin
 2. tuodaan Tampuurin kohdetiedot Power BI -ohjelmaan
 3. ladataan Helsingin kaupungin sivuilta palvelut REST -rajapinnan kautta
 4. ja yhdistetään em. lähteet Power BI -ohjelmassa, lisätään tarvittavat kentät
 5. ja tehdään tarvittavat visualisoinnit ja suodatukset
 6. ja lopuksi julkaistaan raportti Power BI -palvelussa

Ohjeet vaikuttavat pitkiltä, mutta vaiheet ovat nopeita. Microsoft Power BI:n voit ladata Microsoftin sivuilta.

Vaihe 1 – Tampuurin kohdetietojen vienti Exceliin

 1. Valitse Etusivu > Raportointi > Raportit > Kohderaportit
 2. Valitse Yleiset massaraportit otsakkeen alta Raportti -Kohdetiedot
 3. Valitse aukeavasta ikkunasta Kohdetietoraportti
 4. Kohdetietoraportissa valitaan ainakin Tunnus, Nimi, Osoite, Paikkakunta (Postitoimipaikka) kentät Kustannuspaikalta (Yhtiöltä). Nämä tiedot ovat raportoinnin runko.
 5. Raportin data otetaan ulos Excel -taulukoksi, eli valitaan tuo kohta vientiasetuksista.
 6. Tallenna Excel -tiedosto koneellesi

Vinkki. Tarkat ohjeet kohdetietojen lataamiseen kuvineen löydät myös aiemmasta blogipostauksesta dyi-microsoft-powerbi-ja-tampuuri.

Vaihe 2 – Tampuurin kohdetietojen tuonti Power BI:hin

 1. Ladataan Tampuurin kohdetiedot Power BI -ohjelmaan valitsemalla Home -valikosta Get Data ja sieltä From Excel.
 2. Valitse äsken lataamasi Excel -tiedosto.
 3. Jos huomaat, että postinumerot eivät sisällä ”etunollia”, paina tässä kohtaa Edit -painiketta ja tämän jälkeen valitse Postinumero -kentän kohdalla hiiren oikea painike ja valitse Change Type -kohdan alta Text.  Valitse vielä Replace current.

 1. Valitse Close and Apply sivun oikeasta yläkulmasta. Olet nyt tuonut kohdetiedot onnistuneesti Power BI -ohjelmaan ja tuodut kentät näkyvät Power BI:n Fields -välilehden takana oikealla.

Vaihe 3 – Lataa Helsingin kaupungin palvelut REST -rajapinnasta

 1. Mene osoitteeseen http://www.hri.fi/fi/dataset/paakaupunkiseudun-palvelukartan-rest-rajapinta
 2. Klikkaa REST -rajapinta kuvaketta sivun alareunasta
 3. Sivu http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/ver4_en.html aukeaa
 4. Valitse kohdasta ”Address to retrieve units” URL http://www.hel.fi/palvelukarttaws/rest/v4/unit/. Seuraava sivu aukeaa. Älä hermostu vielä, vaikka sivulla on runsaasti tekstiä ja se näyttää hurjalta 😊.
 5. Kopioi URL -osoite talteen.
 6. Avaa Microsoft Power BI desktop
 7. Valitse Home -valikon alta löytyvä Get Data -valikko ja sieltä Web
 8. Aukeaa uusi ikkuna, johon syötät äsken kopioimasi URL:n.
 9. Paina Ok. Kestää jonkin aikaa ja uusi ikkuna aukeaa.

 1. Valitse vasemmasta yläreunasta To Table ja seuraavasta ikkunasta Ok

Power BI dataa REST -lähteestä

 1. Nyt sinulla pitäisi näkyä Column1, jonka alla on rivejä, joissa lukee Record. Column1 sanan vieressä on oikealla nuolipainike. Klikkaa sitä ja valitse Ok

 1. Huomaat, että taulun sarakkeisiin ja riveihin tuli selkokielistä sisältöä.

 1. Paina ikkunan vasemmasta yläreunasta painiketta Close & Apply.
 2. Jälleen kerran kestää hetken ja tämän jälkeen oikeaan reunaan, Fields -osioon on tullut kenttiä. Loistavaa!
 3. Selvyyden vuoksi, suosittelen tässä vaiheessa nimeämään taulun kilkkaamalla hiiren oikeaa nappia Query1 sanan päällä oikealla ja valitsemalla Rename. Voit nimetä taulun esimerkiksi nimellä units.

Vinkki. Tässä vaiheessa voit tutkia, mitä tietoja taulujen sisällä on esimerkiksi raahaamalla kentät Fields valikon alta valkoiselle sivulle vasemmalle. Voit myös tallentaa raportin tässä vaiheessa ja palata jatkamaan raportin koostamista myöhemmin.

Vaihe 4 – Tampuurin kohteiden ja Helsingin kaupungin kohteiden yhdistäminen

Nyt meillä on kaksi taulua Power BI -ohjelmassa. Toisessa meillä on palveluita ja toisessa Tampuurin kohteita. Haluamme näyttää kohteet kartalla eri värisellä pallolla kuin palvelut. Jotta tämä olisi mahdollista, meidän tulee yhdistää nämä kaksi taulua yhdeksi. Jotta Power BI ymmärtää, että Tampuurin kohdetietojen kenttä ”Katuosoite” on sama kuin Helsingin kaupungin rajapinnan kohta ”Column1.street_address_fi”, meidän tulee nimetä osa kentistä uudelleen. (Kahden taulukon datan yhdistämiseen on muitakin vaihtoehtoisia tapoja, mutta selvyyden vuoksi tässä on päädytty yhteen)

 1. Muuta units -taulun sarakkeet seuraavasti:
  1. Column1.name_fi –> Nimi
  2. Column1.street_address_fi –> Katuosoite
  3. Column1.address_city_fi –> Postitoimipaikka
  4. Column.1address_zip –> Postinumero

Seuraavaksi on edessä ehkä tämän ohjesetin haastavin osuus. Yhdistetään kaksi taulua yhdeksi. (Tässä vaiheessa voi käydä hakemassa täydennystä kahvikuppiin)

 1. Valitse vasemmasta reunasta Data -kuvake (toiseksi ylimmäinen)
 2. Tämän jälkeen valitse Home -valikon alta Edit Queries ja vielä kerran Edit Queries
 3. Uusi ikkuna Query Editor aukeaa. Valitaan oikeasta reunasta vaihtoehto Append Queries ja sieltä Append Queries as New.
 4. Valitse alla olevan kuvan mukaiset asetukset avautuvasta ikkunasta ja klikkaa Ok.

 1. Selvyyden vuoksi yhdistämme taulut units ja Kohdetiedot uudeksi tauluksi Append1 (jotta hahmotamme, että todella yhdistimme taulut)
 2. Lisätään tauluun sarake. Klikkaa hiiren oikeaa nappia taulun päällä. Valitse uusi sarake (column). Kirjoita yläreunan kaavan riville seuraava määre: KarttaOsoite = Append1[Katuosoite] & ”, ” & Append1[Postitoimipaikka] & ”, Finland”. Tässä yhdistämme katuosoitteen, kaupungin ja sanan “Finland” yhdeksi pötköksi, jotta Bingin kartta myöhemmin ymmärtää, missä kohteet sijaitsevat. Valitettavasti kartta ei tunnista kaikkia suomalaisia kaupunkeja tai kaupunginosia.

Power BI karttaosoitteen tekeminen

 1. Lisätään vielä uusi kenttä, jossa erotellaan Tampuurin kohde Helsingin kaupungin kohteista. Tämä saavutetaan seuraavasti: Lisää kenttä Tyyppi, kuten äskenkin ja anna arvoksi: Tyyppi = IF(ISBLANK(Append1[Tunnus]),”palvelu”,”vuokrakohde”). Edellä mainittu sarake käyttää DAX -kieltä ja tarkistaa, onko kentän Tunnus sisältö tyhjä, jolloin tiedämme, että kyseessä on kaupungin kohde ja muussa tapauksessa Tampuurin kohde. Tätä kenttää tarvitsemme myöhemmin, kun haluamme merkitä kartan pallot eri värillä.

Vaihe 5 – tehdään visualisoinnit ja suodatukset

Seuraavaksi alkaa mukavin osuus. Koostetaan kartta ja tehdään tarvittavat valikot.

 1. Valitse Visualizations valikon alta maapalloa muistuttava kuvake (kuvassa valittuna, keltaiset reunat ympärillä) ja vedä se valkoiselle alueelle ts. raportin sivulle.
 2. Vedä Fields -valikon alta kentät oikeille kohdille Visualizations -kohdan alle, ao. kuvan mukaisesti.

 1. Huomaat, että kartalle ilmestyy Tampuurin kohteesi sekä Helsingin kaupungin palveluiden kohteita.
 2. Seuraavaksi tehdään suodattimet, jonka avulla kartan kohteita voi suodattaa. Vedä raportin sivulle Postinumero ja Postitoimipaikka kentät, kummatkin omina visuaaleina ja vaihda tyypiksi slicer (kuvassa ensimmäinen vasemmalta alimmassa rivissä, jossa suppilon kuva)
 3. Lopputuloksena sinulla on nyt raportti, jossa voi valita joko kaupungin tai postinumeron ja kartta päivittyy sen mukaisesti näyttäen kohteesi ja kaupungin kohteet samalla kartalla. Kun viet hiiren pallon päälle, näyttää kartta, mistä on kyse.

Vaihe 6 – raportin julkaisu

 1. Valitse Publish -painike Home -valikon alta oikeasta reunasta
 2. Valitse tarvittaessa ”ryhmä”, johon julkaiset, esim. My Workspace.
 3. Avaa selain ja mene osoitteeseen app.powerbi.com. Avaa äsken luomasi raportti kohdasta Workspaces > My Workspace ja Reports.

 1. Jotta voit jakaa tai julkaista raportin, sinun tulee tehdä raportille koontinäyttö (dashboard). Yksinkertaisin tapa luoda koontinäyttö, on ”pinnata” visuaali eli karttagraafi koontinäytölle. Mene karttakuvakkeen oikeaan yläreunaan ja klikkaa nuppineulaa muistuttavaa ikonia.
 2. Tämän jälkeen klikkaa raportti auki ja valitse Tiedosto -> Publish to web ja sieltä vielä Create embed code ja Create.
 3. Valmista! Saat linkin, jonka voit jakaa sähköpostissa tai syöttää verkkosivustollesi (iframe)

Mitä seuraavaksi?

Kerrataan vielä, mitä edellä tapahtui. Toit Tampuurin kohdetiedot Excelin kautta Power BI -sovellukseen, jossa yhdistit Tampuurin kohteet Helsingin kaupungin avoimen datan palveluihin. Loit Power BI -raportin, johon visualisoit kohteita kartalle eri värein riippuen siitä, millaisesta kohteesta oli kyse. Lopuksi julkaisit Power BI -raportin nettiin ja loit raportille osoitteen, jonka voit sijoittaa verkkosivusi lähdekoodiin. Ohje oli pitkähkö, sillä raportin koostaminen sisälsi paljon yksityiskohtia, mutta lopputuloksena syntyi kuitenkin hieno visuaalinen toteutus, jota voit hyödyntää ja jatkokehittää.

Raporttia voisi kehittää tuomalla HRI:n sivuilta palveluiden kategoriat. Näin raportin käyttäjä voisi valita yhdeltä näkymältä näkyviin vaikkapa kaikki päiväkodit tai pelkät kirjastot. Palveluiden etäisyyksiä voisi myös laskea ”linnuntienä”. Kaupungin kohteet on ilmoitettu paikkatietoina (latitude ja longitude -koordinaatein). Tampuuriin on mahdollista myös merkitä nämä, jolloin voitaisiin laskea, kuinka lähellä jokin palvelu on, esimerkiksi Mannerheimintie 113 kohteen lähellä ovat seuraavat palvelut: päiväkoti 750m, Pikkuhuopalahden ala-aste 700m jne.